Regionalny oddział w Toruniu

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 2019 - WYNIKI WYBORÓW

12 marca 2019 r.

Regionalna Rada Oddziału PIBR w Toruniu:
Prezes - Justyna Torchała
Z-ca Prezesa - Katarzyna Kowalczyk
Skarbnik - Andrzej Zaskurski
Sekretarz - Dorota Kordus

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Jerzy Śliwiński
Wanda Aponowicz
Barbara Marczyk

Delegaci na IX KZBR:
Justyna Torchała
Dorota Kordus
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR