Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2022

2 września 2022 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2021 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Tematy i terminy szkoleń:

05 października 2022 r. – 13 października 2022 r.

Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

 

  • Moduł 22 - Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego - 16 godzin – wykładowca Teresa Fołta. (05-06.10.2022r.) – szkolenie stacjonarne,
  • Moduł 1 - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego - 8 godzin – wykładowca Krzysztof  Budasz (12.10.2022r.) – szkolenie stacjonarne,
  • Moduł 20 - Identyfikacja oszacowania ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Z 2019) - 16 godzin – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska(13-14.10.2022r.) – szkolenie on-line, 

Zajęcia odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Władysława Łokietka  3, w godzinach od 9-ej do 16-tej.


Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do  18 września 2022r.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym
Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym: co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ i rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR