Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2021

17 sierpnia 2021 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2021 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Tematy i terminy szkoleń:

05 października 2021 r. – 22 października 2021 r.

Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

  • Moduł 16 - Przychody ze sprzedaży – ustalanie, ujmowanie i prezentacja w świetle ustawy
    o rachunkowości  - 8 godzin – wykładowca Jadwiga Godlewska. (05.10.2021r.)
  • Moduł 22 - Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych 
    - 8 godzin – wykładowca Jadwiga Godlewska. (06.10.2021r.)
  • Moduł 29  - Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu  - 8 godzin – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska. (07.10.2021r.)
  • Moduł 23 - Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego –część 1 –przychody - 16 godzin – wykładowca Teresa Fołta. (21-22.10.2021r.)

 

Zajęcia odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Władysława Łokietka  3, w godzinach od 9-ej do 16-tej.


Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do 10 września 2021r.

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym
Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym: co najmniej 72 godziny lekcyjne szkolenia przeprowadzonego przez KRBR lub jednostkę uprawnioną, co najwyżej 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ i rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy 2021.pdf

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR