Regionalny oddział w Toruniu

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów 07.03.2019

5 lutego 2019 r.

Regiuonalna Rada PIBR w Toruniu

zaprasza na

Walne Zgromadzenie Biegłych Rewidentów

Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu

w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek)

w I terminie na godz. 14.00,

w II terminie na godz. 14.30

w siedzibie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu ul. Władysława Łokietka 3

 

Z poważaniem

Prezes Regionalnej Rady PIBR w Toruniu

mgr Eugeniusz Dąbrowski

walne zgromadzenie - projekt porządku obrad.docx

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR