Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2018

11 grudnia 2017 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2018 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Obowiązek Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów wynika z zapisów:

  1. Ustawy z dnia 11 maja 2017r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

  2. Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

  3. Wytycznych organizacyjno-metodycznych KRBR dotyczących ODZ dla Biegłych Rewidentów w 2018 r.

Terminy szkoleń

I.   15-19 stycznia 2018 r.

II. 12-16 lutego 2018 r.

Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

  • Moduł 21.2017.A.16 -  Stosowanie MSB w praktyce – część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania (16h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 16-17.01.2018; 12-13.02.2018;

  • Moduł 22.2017.A.16 – Stosowanie MSB w praktyce - część III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta (16h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 18-19.01.2018; 14-15.02.2018;

  • Moduł 23.2018.R.8 –  Nowy model rozpoznawania przychodów wg MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (8h Rachunkowość) – wykładowca Waldemar Molenda – 15.01.2018; 16.02.2018;

Zajęcia odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Władysława Łokietka  3, w godzinach od 9-ej do 16-tej.

Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych na szkolenie z modułów dot. MSB, Rada Oddziału przewiduje możliwość przeprowadzenia szkolenia w dodatkowym terminie 19-22 lutego 2018 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do 5 stycznia 2018 r.
formularz zgłoszeniowy

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR