Regionalny oddział w Toruniu

Zmiana adresu siedziby oddziału

3 stycznia 2021 r.

Zmiana adresu siedziby RO PIBR w Toruniu

Szanowni Państwo
Od 01.01.2021r. siedziba Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu mieści się przy ul. Św. Katarzyny 9/11 w Toruniu.
Logo PIBR Przejdź do strony PIBR