Regionalny oddział w Toruniu

Obligatoryjne Doskonalenie Zawodowe 2019

25 lipca 2019 r.

Regionalna Rada Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, organizuje w 2019 roku seminaria dotyczące obligatoryjnego doskonalenia zawodowego Biegłych Rewidentów.

Obowiązek Obligatoryjnego Doskonalenia Zawodowego Biegłych Rewidentów wynika z zapisów:

  1. Ustawy z dnia 11 maja 2017r.o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
  2. Z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.
  3. Wytycznych organizacyjno-metodycznych KRBR dotyczących ODZ dla Biegłych Rewidentów w 2018 r.

Terminy szkoleń

  1. 15 października – 06 listopada 2019 r.
  2. 28 października – 18 listopada 2019 r.

Seminarium obejmować będzie następujące moduły:

  • Moduł 14.2017.R.8 –  Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego (8h Rachunkowość) – wykładowca Teresa Fołta – 18.10.2019; 18.11.2019;
  • Moduł 25.2019.A.16 -  Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności (16h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 15-16.10.2019; 28-29.10.2019;
  • Moduł 27.2019.A.16 – Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych (16h Rewizja Finansowa) – wykładowca Justyna Beata Zakrzewska – 05-06.11.2019, 14-15.11.2019;

Zajęcia odbywać się będą w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Władysława Łokietka  3, w godzinach od 9-ej do 16-tej.

Z uwagi na nowe wytyczne KRBR ograniczające liczbę słuchaczy na zajęciach wykładowych i warsztatowych, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. 

Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze odesłanie formularza zgłoszeniowego, jednak nie później niż do 10 września 2019r.

Formularz zgłoszeniowy 2019.doc

Logo PIBR Przejdź do strony PIBR